SIENNA 1608...

Kabatu sztukę wielką odjął, a Sienną wieś na tym miejscu założył...

400- LECIE WSI SIENNA

NIE MOGĘ TRAFIĆWszystko się pozmieniało nie ma małych dworów

pachnących owocami i pastą do podłóg

z zazdrostkami w oknach z lawendą w szufladzie

kościół też nieco inny. Spokojny choć przecież

bez cichej i dyskretnej prababci łaciny

stara się by Boga było lepiej widać

lecz Bóg kocha naprawdę więc jest niewidzialny

dworce przebudowano już nie mogę trafić

na peron gdzie kogoś żegnałem na zawsze

długopis karierowicz nieboszczyk atrament


niebo morze i góry zostały te same

ks. Jan Twardowski

16 października 2007 roku zapisze się w historii wsi Sienna, podobnie jak rok 1608, kiedy to Mikołaj Komorowski, właściciel Państwa Żywieckiego: "Kabatu sztukę wielką miejskiego odjął, a Sienną wieś na tym miejscu założył, a nazwawszy Sienną, że w tym miejscu mieszczanie kiedyś siana w lesie robili".
W tym dniu na boisku szkolnym, po raz pierwszy w historii Siennej, została odprawiona uroczysta Msza święta przez księdza biskupa Janusza Zimniaka, w obecności księży z dekanatu żywieckiego, w dzień świętej Jadwigi Śląskiej, która jest patronką Siennej. Po Mszy świętej, w uroczystej procesji z relikwiami świętej Jadwigi Śląskiej, wszyscy przeszli na plac, który poświęcił ks. biskup, a wójt Wojciech Zuziak dokonał nadania temu placowi nazwy "Plac 400-lecia Siennej", co zostało uchwalone na Sesji Rady Gminy 25 września 2007 r. Po uroczystościach mieszkańcy oraz goście mogli robić zakupy na odpustowych straganach oraz byli częstowani kołaczami przygotowanymi przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Całość uroczystości przygotował Komitet Organizacyjny 400-lecia Siennej z jego Przewodniczą panią Ewą Myrtą, któremu należą się podziękowania za sprawną organizację tej uroczystości. Również szczególne podziękowania należą się ks. Piotrowi Sadkiewiczowi, proboszczowi parafii św. Michała Archanioła w Leśnej za pomoc i cenne rady przy organizacji tej uroczystości, która dała początek obchodom 400-lecia wsi Sienna...

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.