SIENNA 1608...

Kabatu sztukę wielką odjął, a Sienną wieś na tym miejscu założył...

JUBILEUSZ

RELACJEEucharystia z udziałem kard. Franciszka Macharskiego


była centralnym punktem obchodów 400-lecia wsi Sienna. Wraz z emerytowanym krakowskim metropolitą 15 czerwca na boisku miejscowej szkoły im. ks. Jana Twardowskiego Mszę św. celebrowali: ks. inf. Władysław Fidelus, dziekan ks. Stanisław Bogacz, ks. Jan Goryl, ks. Stanisław Kozieł, ks. Piotr Sadkiewicz, ks. Zbigniew Szychowski i ks. Stanisław Podziorny

Kochasz małą ojczyznę? – pytał w trakcie homilii pracujący w Krakowie, a urodzony w pobliskiej Leśnej ks. S. Podziorny. – Spójrzcie, patrzy na nas 400 lat historii, w której nie tak ważne są wydarzenia, jak ludzie, bez których Siennej by nie było. Dzisiaj z wdzięcznością chcemy pokłonić się praojcom za to, że dali początek naszej rodzinie rodzin, za ich obywatelskie inicjatywy i za poświęcenie, jakim wykazali się, budując tutaj swą ziemską ojczyznę – mówił homileta. Zaznaczył jednocześnie, że świętowanie okrągłych jubileuszy tylko wtedy ma sens, gdy nic nie kończy, a wszystko kontynuuje. – Przy takich okazjach trzeba wpierw pochylić się nad przeszłością i przeanalizować przebytą drogę. Należy też zadać sobie pytanie: Co dalej? Jaka teraz ma być ta nasza mała ojczyzna? – pobudzał do refleksji ks. S. Podziorny.
Nie tylko celebrujący okolicznościową Eucharystię kapłani bardzo mocno angażowali się w religijny wydźwięk obchodzonego jubileuszu. Sami mieszkańcy Siennej podkreślali świąteczny charakter rocznicowych uroczystości przez regionalny ubiór i aktywne uczestnictwo w oprawie liturgicznej. W trakcie celebry, na boisku szkolnym stały poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Siennej, Leśnej, Słotwiny i Ostrego oraz szkolne z Siennej i Leśnej. O walory muzyczne sprawowanej liturgii zadbały natomiast: żywiecki chór „Lutnia”, zespół regionalny „Lipowianie” oraz goście z Litwy, zespół folklorystyczny „Żejmiana” z Podbradzia. Pod koniec Eucharystii kard. F. Macharski poświęcił ufundowaną z okazji jubileuszu figurę św. Jadwigi Śląskiej, patronki Siennej, i okolicznościowy obelisk.
Dla emerytowanego krakowskiego metropolity wizyta w Siennej jest pierwszą, jaką tu odbył. Wcześniej, pomimo iż Sienna do momentu powstania diecezji bielsko-żywieckiej należała administracyjnie do metropolii krakowskiej, kard. Macharski nie miał okazji tu przyjechać.
Starania związane z przygotowaniem obchodów 400-lecia wsi rozpoczęły się w Siennej od zawiązania komitetu organizacyjnego, co nastąpiło 25 czerwca 2007 r. Na jego czele stanęła radna gminy Ewa Myrta. W trakcie przygotowań udało się doprowadzić do skutku tzw. wieczór wspomnień o Siennej, rozdać chleby św. Jadwigi Śląskiej, uwiecznić 30% ogółu mieszkańców (nieco ponad 300 osób) na wspólnej fotografii, którą zamieściła na swych łamach „Kronika Beskidzka”, oraz zainaugurować okolicznościowe obchody Mszą św. pod przewodnictwem bp. Janusza Zimniaka.
To, co pozostanie na stałe jako materialna spuścizna po pamiątce jubileuszu, to plac noszący nazwę „400-lecia wsi Sienna”, pamiątkowy obelisk, figura św. Jadwigi Śląskiej oraz niemal 360-stronicowa książka „Z dziejów Siennej 1608-2008” autorstwa Zdzisława Dzikowskiego i Jana Gąsiorka. Do tego dochodzi jeszcze fragment odnowionej drogi łączącej Sienną z Leśną, który z pewnością ułatwia codzienne życie tak tutejszym mieszkańcom, jak i osobom dojeżdżającym do tej pięknie usytuowanej miejscowości.

Andrzej Komoniecki (1658-1729) w swym „Dziejopisie Żywieckim” tak pisze o początkach Siennej: „Pan Mikołaj Komorowski Kabatu sztukę wielką miejskiego odjął a Sienną na tym miejscu założył, nazwawszy Sienną, że w tym miejscu mieszczanie kiedyś siana sobie w lesie robili”. Nazwa wsi jest zatem określeniem miejsca, w którym składowano siano.


„Jubileusze wtedy są tylko piękne, kiedy niczego nie kończą”


Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard Franciszka Macharskiego była 15 czerwca kulminacyjnym momentem obchodów jubileuszu 400-lecia Siennej, podżywieckiej wioski należącej do parafii w Leśnej. Wspólnie z krakowskim metropolitą seniorem nabożeństwo dziękczynne celebrowali dziekan dekanatu żywieckiego, ks. infułat Władysław Fidelus, proboszcz nowohuckiej parafii pw. św. Józefa, ks. Stanisław Podziorny i proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Leśnej, ks. Piotr Sadkiewicz – znany w całej Polsce propagator idei transplantacji ks. Piotr Sadkiewicz.
Sienna, położona w Kotlinie Żywieckiej, to miejscowość założona w 1608 r. przez Mikołaja Komorowskiego. Mieszka tu 960 osób. O swoich korzeniach mieszkańcy wioski dowiedzieli się ponad rok temu, dzięki odkryciu zapisków z “Dziejopisu Żywieckiego” Andrzeja Komonieckiego. Samorządowcy postanowili zorganizować specjalne obchody jubileuszowe. Powstała m.in. strona internetowa, a także obszerna monografia wsi.
Ks. Podziorny, który pochodzi z Leśnej, w homilii przypomniał znaczenie małej ojczyzny i miłości do niej, zwracając uwagę, że sensem świętowania jubileuszy jest m. in to, że dają one okazję do analizy przeszłości i spojrzenia w przyszłość. „Jubileusze wtedy są tylko piękne, kiedy niczego nie kończą” – podkreślał krakowski duchowny, zachęcając do zastanowienia się nad kształtem Polski w perspektywie nauczania Jana Pawła II. „Jaka Polska była jego marzeniem? Z pewnością inna niż Polska według liberalizmu, czyli jako firma. Z pewnością inna niż Polska według zalęknionych nacjonalistów, czyli oblężona twierdza. Inna niż według ideologów egoizmu, czyli taka swojacko-partyjna. To ma być ojczyzna solidarna, gdzie rodacy potrafią być razem, współczuć sobie nawzajem, współdziałać, a jak trzeba bronić” – zaznaczał kapłan.
Według kaznodziei, pomimo odzyskania wolności, Polsce daleko wciąż do wymarzonego ideału. „Czyściec zawiści, insynuacji, przesadnie rozbudowanych oskarżeń, niechęci i innych szaleństw wciąż trwa, jakbyśmy byli niechrześcijańskim narodem. Ilu Polaków żyje dziś cudzym kosztem? Ilu żyje z agencji towarzyskiej, z pornografii, handlu narkotykami, rozpijania nieletnich, pobudzania w kimś najgorszych instynktów i słabości. Ilu żyje z rabunkowej prywatyzacji, zamierzonych upadłości, pozorowanych przetargów, niepłacenia podatków”– mówił ks. Podziorny, wyrażając jednocześnie nadzieję, że takie społeczności jak Sienna zawsze będą miały udział i wkład w budowanie lepszej, solidarnej ojczyzny.
Kard Macharski zwracając się do kilkuset wiernych uczestniczących w nabożeństwie, podkreślił, że dzisiejsze święto ukazuje piękno wierności. „Po 400 latach okazuje się, że ta ziemia i ziarno na niej posiane mają dość mocy, żebyśmy potrafili przyznać się do tego, co jest pierwszym darem Boga dla nas, daru ziemi” – stwierdził purpurat.
Po nabożeństwie wierni przeszli w uroczystej procesji na Plac 400-lecia wsi Siennej. Tu odsłonięto obelisk i poświęcono figurę św. Jadwigi Śląskiej –patronki miejscowości. Ewa Myrta z komitetu organizacyjnego obchodów przyznaje, że dotąd nie udało się ustalić, dlaczego ta święta jest patronką wsi „Wiadomo natomiast z przekazów, że 16 października – w dzień św. Jadwigi – odbywał się tu tzw. kiermasz, czyli świętowanie na zakończenia plac polowych” – dodaje radna.
Niedzielny festyn w Siennej zakończy dziś w nocy pokaz fajerwerków.
Robert Karp

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.