SIENNA 1608...

Kabatu sztukę wielką odjął, a Sienną wieś na tym miejscu założył...

KAPLICZKI
Bardzo ciekawa i warta polecenia prezentacja kapliczek z Siennej znajduje się na stronie

http://www.ug-lipowa.com/userfiles/file/Kapliczki%20krzyze%20w%20Siennej.pdf

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.